اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازدید مدیر آموزش و پرورش اردکان از مراکز سنجش نو آموزان

بازدید مدیر آموزش و پرورش اردکان از مراکز سنجش نو آموزان


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان

 به نقل از شاکر معاون آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش

بازدید کارگر ریاست اداره آموزش و پرورش اردکان از مراکز نوآموزان پایه اول ابتدایی

در این پایگاهها دانش اموزان از لحاظ سلامتی جسمانی و هوش مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

اردکان دارای دو پایگاه سنجش و ارزیابی در مدارس شهید اکبر کمالی و اقبال می باشد.

لازم به ذکر است،تاکنون ۱۲۶۰نفر از نو اموزان مورد ارزیابی قرار گرفته اند.خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات