نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش وپرورش ازپیش دبستانی کبریا

بازدید مدیر آموزش وپرورش ازپیش دبستانی کبریا


   به  گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش اردکان :

مدیر آموزش وپرورش اردکان در طی بازدیدی از مرکز پیش دبستانی کبریا از عملکرد این مرکز ابراز خرسندی نمود واز کادر اداری وآموزشی این مرکز به علت فعالیت وتلاش آنان قدر دانی وتشکر نمود وپیش دبستانی را از مقاطع مهم تحصیلی دانست که می تواند نقش عمده ای در ساختار وشکل گیری شخصیت کودکان داشته باشد.

.

.