اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازدید مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان از محل هدایت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم

بازدید مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان از محل هدایت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان

بازدید مدیریت آموزش و پرورش اردکان از روند هدایت تحصیلی دانش آموزان برای انتخاب رشته مقطع متوسطه دوم


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات