اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازدید مدیریت آموزش وپرورش شهرستان اردکان از مدارس متوسطه اول

بازدید مدیریت آموزش وپرورش شهرستان اردکان از مدارس متوسطه اول


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان

بازدید مدیریت آموزش وپرورش شهرستان اردکان از مدارس متوسطه اول

در این بازدید که به منظور ساماندهی کلاس ها وجمعیت ورودی به پایه هفتم مقطع متوسطه اول انجام شد.

از مدارس حضرت مریم،چهارده معصوم ، بهجتی ، استقلال و بیطرف بازدید به عمل آمد.

 

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات