نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان از ستاد اسکان مسافرین نوروزی

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان از ستاد اسکان مسافرین نوروزی


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان مدیر، معاونین و رؤسا و مسئولین ادارات زیرمجموعه اداره کل آموزش و پرورش استان طی بازدیدهای جداگانه ای روند پذیرش و اسکان فرهنگیان و مسافرین نوروزی را در شهرستان مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و آن را مطلوب دانستند.

گگفتنی است ۲۱ مدرسه با ۲۳۵ کلاس برای اسکان مسافرین بخصوص فرهنگیان در نظر گرفته شده که تا پنجمین روز سال نو؛ بیش از ۹ هزار نفر در این مدارس اسکان داده شده است. 

شایان ذکر است روند اسکان مسافرین نوروزی تا دوازدهم فروردین ادامه خواهد داشت.