اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان از آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان شهرستان

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان از آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان شهرستان


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان ‌، مدیرکل و جمعی از مسئولین آموزش و پرورش استان و شهرستان از روند برگزاری آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان در شهرستان اردکان بازدید بعمل آورده و آن را مورد ارزیابی قرار دادند.

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات