نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش اردکان از ساختمان در دست احداث کارخانه مخملبافی

بازدید مدیرآموزش وپرورش اردکان از ساختمان در دست احداث کارخانه مخملبافی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مدیرآموزش وپرورش اردکان از پیشرفت کارساختمان کارخانه مخملبافی اردکان ،که فرهنگیان این شهرستان از سهامداران عمده آن می باشند،بازدید نمود.شایان ذکراست که که تعدادچهار دستگاه مخملبافی خریداری شده است که درحال حاضر در کارخانه ریسندگی وبافندگی آفرین درحال بهره برداری می باشدکه به محض آماده شدن ساختمان کارخانه، به آن مکان انتقال خواهد یافت.