اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازدید فرماندار و مدیر آموزش و پرورش از مدارس خیری در حال ساخت

بازدید فرماندار و مدیر آموزش و پرورش از مدارس خیری در حال ساخت


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان

بازدید فرماندار و مدیر آموزش و پرورش از مدارس خیری در حال ساخت

این بازدید با همراهی فرماندار ، مدیر و معاونین آموزش و پرورش صورت گرفت و از روند ساخت این مدارس نیز بازدید به عمل آمد.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات