نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید فرماندار شهرستان از امتحانات نوبت دوم دانش آموزان

بازدید فرماندار شهرستان از امتحانات نوبت دوم دانش آموزان


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان ، هادی مقیمی ، فرماندار شهرستان، بهمراه مدیر و معاون آموزشی آموزش و پرورش از حوزه های امتحانات نهایی و داخلی نوبت دوم دانش آموزان شهرستان بازدید بعمل آورده و شرایط برگزاری امتحانات را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.