اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازدید سرپرست فرمانداری به همراه مدیر آموزش و پرورش از مدارس و کانون فرهنگی ، تربیتی امام خمینی (ره)

بازدید سرپرست فرمانداری به همراه مدیر آموزش و پرورش از مدارس و کانون فرهنگی ، تربیتی امام خمینی (ره)


به گزارش روابط عمومی اموزش و پرورش شهرستان اردکان :

 سرپرست فرمانداری به همراه مدیر آموزش و پرورش از مدارس و کانون فرهنگی ، تربیتی امام خمینی (ره) در آغاز سال نو بازدید کردند . در این بازدید در مورد مدارس فرسوده و هم چنین ساخت مدارس خیری نیز تبادل نظر شد و سرپرست فرمانداری قول هر گونه مساعدت در رفع موانع موجود  را دادند.

 

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات