اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازدید ریس و اعضای شورای شهر اردکان از کانون های ورزشی آموزش و پرورش

بازدید ریس و اعضای شورای شهر اردکان از کانون های ورزشی آموزش و پرورش


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان

بازدید ریس و اعضای شورای شهر اردکان از کانون های ورزشی آموزش و پرورش

رییس  و اعضای شورای شهر به همراه معاون محترم پرورشی از کانون های ورزشی آموزش و پرورش  واقع در سالن مرحوم پورعاصی و مرحوم توسلی بازدید و درجریان امکانات ، مشکلات  کانون ها قرار گرفتند و جهت پیگیری برخی مشکلات قول مساعد دادند.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات