اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازدید دکتر کارآموز از آموزشگاه فرزانگان شاکر(ع)

بازدید دکتر کارآموز از آموزشگاه فرزانگان شاکر(ع)


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان؛

بازدید مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان به همراه دکتر کارآموز معاونت متوسطه و هنرستان های استان،از آموزشگاه فرزانگان شاکر

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات