اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازدید جناب اقای پایدار رئیس اداره اموزش و پرورش استثنایی از مدارس استثنایی و مرکز اختلالات یادگیری اردکان

بازدید جناب اقای پایدار رئیس اداره اموزش و پرورش استثنایی از مدارس استثنایی و مرکز اختلالات یادگیری اردکان


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان

بازدید جناب اقای پایدار رئیس اداره اموزش و پرورش استثنایی از مدارس استثنایی و مرکز اختلالات یادگیری اردکان.
در حاشیه این بازدید جناب اقای پایدار با رئیس اموزش وپروش اردکان دیداری داشتند که با توافق صورت گرفته با ایشان ایده ایجاد یک مرکز اختلال یادگیری در کنار بازی درمانی( iQ park) مطرح گردید. که مورد استقبال ایشان قرار گرفت و مقرر گردید اموزش و پرورش استثنایی در ایجاد این مرکز با اموزش و پرورش همکاری نمایند.
ضمنا از مکان در نظر گرفته شده برای این کار بازدید به عمل امد.

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات