اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازدید بهادرزاده معاون اموزش ابتدایی اداره کل اموزش و پرورش از مدارس شهرستان

بازدید بهادرزاده معاون اموزش ابتدایی اداره کل اموزش و پرورش از مدارس شهرستان


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان

در روز یکشنبه آموزش ابتدایی اردکان میزبان سر کار خانم بهادر زاده (معاون اموزش ابتدایی اداره کل اموزش و پرورش) به همرا ه کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش و  دو تیم از شهرهای مهریز و ناحیه 2یزدبود.
در این بازدید جریان آموزشی  و همچنین گام سوم بازگشایی تعدادی از مدارس  شهرستان مورد بازدید قرار گرفت.
در پایان بازدید تمامی بازدید کنندگان گزارش بازدید خود را ارایه نمودند و نقاط ضعف و قوت مدارس را بازگو نمودند.
همچنین در جلسه پایانی که تمامی مدیران ابتدایی حضور داشتند خانم بهادر زاده نکاتی را در مورد اموزش در دوران کرونا یاد اوری نمودند.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات