نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بازرسین استانی از امتحانات نهایی شهرستان

بازدید بازرسین استانی از امتحانات نهایی شهرستان


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان: صبح امروز آقایان امینی و بخشی، بازرسین اداره کل آموزش و پرورش استان، از حوزه های امتحانات نهایی دی ماه شهرستان در دبیرستان ماندگار شرف و خادم زاده به همراه مدیر، معاون پرورشی و کارشناس سنجش آموزش و پرورش شهرستان بازدید بعمل آورده و روند برگزاری امتحانات را خوب ارزیابی کردند. لازم به ذکر است این بازرسین از حوزه امتحانات داخلی دبیرستان خادم زاده نیز بازدید کرده و روند اجرای امتحانات داخلی را هم مورد بررسی قرار دادند.