نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از کلاسهای آمادگی آزمون ورودی مدارس نمونه

بازدید از کلاسهای آمادگی آزمون ورودی مدارس نمونه


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان ، محمد اشرفیان و مسعود ابراهیم زاده، مدیر و کارشناس آموزش متوسطه اول این مدیریت از کلاسهای تست آمادگی آزمون ورودی مدارس نمونه دوره دوم در دبیرستان شهید رجایی(شاهد) و نمونه سعدی بازدید بعمل آورده و به بررسی برنامه های اجرایی جهت آمادگی دانش آموزان در این دو آموزشگاه پرداختند.