اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازدید از کانون امام خمینی (ره)به مناسبت هفته ی کانون ها

بازدید از کانون امام خمینی (ره)به مناسبت هفته ی کانون ها


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان

به مناسبت هفته تاسیس کانونهای فرهنگی و تربیتی ،ابوالفضل کارگر مدیر آموزش وپرورش شهرستان اردکان به همراه معاون پرورشی و کارشناسان حوزه تربیتی از کانون امام خمینی (ره)م کانون مدرس بازدید و از مدیر و کارشناسان کانون ها تقدیر و تشکر نمود.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات