اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازدید از پایگاه هدایت تحصیلی

بازدید از پایگاه هدایت تحصیلی


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

ابوالفضل کارگر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان به همراه مسعود فداکار، معاون پرورشی این مدیریت و محمد رضاپور، معاون مالی این مدیریت، از پایگاه هدایت تحصیلی دختران واقع در آموزشگاه نمونه سعدی بازدید نمودند.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات