اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازدید از پایگاه سنجش دانش آموزان پایه اول ابتدایی

بازدید از پایگاه سنجش دانش آموزان پایه اول ابتدایی


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان به همراه معاون مالی اداری از پایگاه سنجش دانش آموزان پایه اول ابتدایی واقع در آموزشگاه اقبال بازدید نمودند.

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات