نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از هنرستان فنی شهید مطهری

بازدید از هنرستان فنی شهید مطهری


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مدیر ومعاون آموزشی به همراه کارشناس مسئول آموزش این مدیریت از هنرستان فنی شهید مطهری بازدید کردند. این بازدیددر حالی انجام می گیرد که  قرار است در سال آینده یک پایه ( پایه دوازدهم ) به پایه های تحصیلی هنرستان اضافه گردد.همچنین دراین بازدید وضعیت آموزشگاه برای سال تحصیلی آینده ،کلاس ها وکارگاه های مربوط به رشته های مختلف مورد ارزیابی قرارگرفت.