اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازدید از نحوه برگزاری آزمون تیمز در آموزشگاه خلیج فارس

بازدید از نحوه برگزاری آزمون تیمز در آموزشگاه خلیج فارس


بازدید از نحوه برگزاری آزمون تیمز در آموزشگاه خلیج فارس


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان؛

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان به همراه کارشناس متوسطه اول جناب آقای فروغی از نحوه برگزاری آزمون هماهنگ کشوری تیمز در آموزشگاه خلیج فارس


هر چهار سال یکبار در سطح بین المللی آزمونی تحت عنوان تیمز با هدف بررسی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در سطح جهانی برگزار می شود.
علاوه بر این آزمون، آزمون دیگری نیز با عنوان پرلز نیز برگزار می شود. آزمون تیمز با عنوان سواد ریاضی و علوم و آزمون پرلز با هدف بررسی سواد خواندن برگزار می شوند.
تیمز برای پایه های چهارم و هشتم است و برای دیگر پایه ها برگزار نمی شود. لازم به ذکر است که ۶۰ کشور در جهان در این آزمون شرکت می کنند.

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات