اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازدید از مرکز اختلالات یادگیری

بازدید از مرکز اختلالات یادگیری


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان

بازدید از مرکز اختلالات یادگیری در روز یکشنبه ۱۴۰۰/۹/۷انجام گردید. در این مرکز دانش اموزانی که دارای مشکلا ت یادگیری هستند از طرف مدارس به این مرکز ارجاع داده می شوند. در این مرکز با انجام تست از دانش اموزان مشکلات دانش اموزان شناسایی شده و با فعالیت های  ویژه مشکلات دانش اموزان بر طرف می شود.
در این بازدید ضمن تشکر از همکاران فعال در این مرکز از جریان کار همکاران اطلاعاتی از طرف اقای فتاحی مدیر مرکز  ارائه شد

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات