نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مدرسه رضاعلی قاسمی ترک آباد

بازدید از مدرسه رضاعلی قاسمی ترک آباد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

ابوالفضل کارگر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان، به همراه محمد رضاپور، معاون پشتیبانی آموزش و پرورش شهرستان اردکان، از آموزشگاه رضاعلی قاسمی بازدید نمودند و از نزدیک از مشکلات این آموزشگاه جویا شدند.