نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مدارس مغستان وساغند

بازدید از مدارس مغستان وساغند


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش  اردکان:

مدیر آموزش وپرورش به همراه معاونین با حضور در مدارس امامت مغستان وشهید ساغندی ساغند از نزدیک فعالیتهای آموزشی وپرورشی این مدارس را مورد ارزیابی قرار دادند.کاظمی عضو شورای اسلامی روستای ساغند نیز در این بازدید حضور پیداکرد ودر زمینه همکاری های دوجانبه با مدیر آموزش وپرورش به بحث وتبادل نظر پرداخت.