نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مدارس رحمتی احمدآباد وحضرت خدیجه ترک آباد

بازدید از مدارس رحمتی احمدآباد وحضرت خدیجه ترک آباد


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:
 محمد اشرفیان مدیر آموزش وپرورش،عباس نوین کارشناس مسئول آموزش متوسطه دوم وغلامرضا هاتفی سرگروه ادبیات وزبان فارسی متوسطه دوم ازدبیرستان های دخترانه رحمتی احمد آباد وحضرت خدیجه (س) ترک آباد،بازدید نمودند.در این بازدیدپرونده ثبت نام دانش آموزان مورد بررسی قرارگرفت وتوضیحات وراهنمایی های لازم دراین رابطه انجام گرفت.