نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مدارس خیام وبرکت عقدا ومدرسه حضرت مهدی (عج) روستای شمس آباد

بازدید از مدارس خیام وبرکت عقدا ومدرسه حضرت مهدی (عج) روستای شمس آباد


گزارش تصویری از بازدید مدیر،معاون آموزشی وکارشناس آموزش ابتدایی مدیریت آموزش وپرورش اردکان ازمدارس خیام،برکت عقدا وحضرت مهدی (عج)شمس آباد همراه با تجلیل از آقایان اقبال و کوچکی مدیران سابق وکنونی آموزشگاه خیام عقدا.