نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از سنجش بدو ورود نوآموزان

بازدید از سنجش بدو ورود نوآموزان


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان ، صبح امروز ادبی، معاون آموزشی و مصطفوی، کارشناس آموزش ابتدایی این مدیریت از آموزگاه میلاد، محل برگزاری آزمون سنجش بدو ورود نوآموزان ورودی به پایه اول ، بازدید بعمل آورده و روند اجرای ان را مورد ارزیابی قرار دادند.

گفتنی است سنجش بدو ورود نوآموزان ورودی به پایه اول از 27 خرداد در آموزشگاه میلاد آغاز شده و تاکنون 442 نوآموز مورد سنجش قرار گرفته اند.