اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازدید از رعایت پروتکل های بهداشتی مدارس

بازدید از رعایت پروتکل های بهداشتی مدارس


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

 

بازدید کارشناس تربیت بدنی و سلامت بهمراه معاون پرورشی از چند مدرسه در مقاطع مختلف از روند رعایت پروتکل های بهداشتی

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات