نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از دبستان معلم

بازدید از دبستان معلم


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مدیر ومعاون آموزشی آموزش وپرورش اردکان صبح امروز دوشنبه از دبستان دوره اول معلم بازدیدبه عمل آوردند،در این بازدید مدیر آموزشگاه گزارشی از فعالیتهای آموزشی وپرورشی اجرا شده در آموزشگاه را بیان کرد،در ادامه مدیر آموزش وپرورش اردکان ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های انجام شده در دبستان معلم از کادر وآموزگاران این آموزشگاه تقدیر وتشکر نمود .