نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از حوزه های امتحانی

بازدید از حوزه های امتحانی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

محمد اشرفیان؛مدیر آموزش وپرروش اردکان از حوزه های امتحانی دبیرستان نمونه آیت الله خامنه ای،فرزانگان شاکرو هفده شهریور بازدید به عمل آورد واز همکاران ساعی خود در امربرگزاری آزمون تقدیر وتشکر نمود.