نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از حوزه برگزاری کنکور

بازدید از حوزه برگزاری کنکور


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مدیرآموزش وپرورش به همراه امام جمعه شهراردکان از حوزه آزمون کنکور سراسری بازدید کردند.وازوضعیت فضا ومحل برگزاری آزمون آگاه شدند.لازم به ذکر است که درآزمون سراسری امسال شهرستان اردکان 837نفر داوطلب شرکت دارندکه از این تعداد470نفر زن و 367 نفر مرد می باشند ودر پنج رشته ریاضی وفنی،علوم انسانی،هنر،علوم تجربی وزبان به رقابت می پردازند. درکنکور امسال 45درصد از کل داوطلبان در گروه علوم تجربی شرکت می کنند.