اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازدید از حوزه امتحان نهایی

بازدید از حوزه امتحان نهایی


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان :

مدیر  و معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان میبد به همراه ابوالفضل کارگر مدیر و عباس نوین معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان اردکان از محل حوزه امتحانات نهایی پایه دوازدهم اردکان بازدید بعمل اوردند .


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات