نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از حوزه امتحانی متوسطه دوره اول

بازدید از حوزه امتحانی متوسطه دوره اول


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

محمد اشرفیان مدیر آموزش وپرور ش اردکان همراه با جمعی از کارشناسان این مدیریت از حوزه های امتحانات آموزشگاه های آیت الله بهجتی وبیطرف در اردکان ومدارس مناطق عقدا ومزرعه نو بازدید به عمل آوردند.گزارش تصویری از این بازدید: