نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از حوزه امتحانی خردادماه متوسطه اول ودوم

بازدید از حوزه امتحانی خردادماه متوسطه اول ودوم


گزارش تصویری از بازدید مدیر آموزش وپرورش به همراه معاون آموزشی از حوزه آزمون متوسطه اول ودوم.