اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازدید از حوزه امتحانات طرح جامع

بازدید از حوزه امتحانات طرح جامع


بازدید از بازدید از حوزه امتحانات طرح جامع

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان؛

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان از حوزه امتحانات طرح جامع 

  آزمون جامع به این صورت می باشد که سازمان آموزش و پرورش در خرداد ماه هر سال به صورت جامع آزمونی را برگزار می کند که افرادی که تحصیلات ابتدایی دارند می توانند دراین آزمون شرکت کنند وکلیه دروس راهنمایی را امتحان بدهند و پس از کسب نمرات قبولی مدرک سیکل را دریافت کنند.

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات