اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازدید از امتحانات نوبت دوم و مدارس بخش عقدا

بازدید از امتحانات نوبت دوم و مدارس بخش عقدا


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان‌،محمد اشرفیان ، مدیر آموزش و پرورش بهمراه نماینده آموزش و پرورش در عقدا و جمعی از کارشناسان این مدیریت از روند برگزاری امتحانات نوبت دوم مقطع متوسطه اول و برخی مدارس این بخش بازدید بعمل آورد.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات