نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از امتحانات متوسطه اول

بازدید از امتحانات متوسطه اول


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان مدیر و کارشناس حراست این مدیریت از روند برگزاری امتحانات نوبت دوم داوطلب آزاد و مدارس خلیج فارس، شهید منتظری و غیر انتفاعی امام حسین (ع) بازدید کردند.