نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از امتحانات شهریور ماه

بازدید از امتحانات شهریور ماه


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان اردکان ، مدیر، کارشناس مسئول آموزش متوسطه و کارشناس ارزیابی عملکرد این مدیریت از حوزه های امتحانات نهایی،بزرگسالان و طرح جامع در سالن امراللهی، دبیرستان خادم زاده و پژوهش سرای دانش آموزی جوان بازدید کرده و روند برگزاری امتحانات را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.