نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از امتحانات داخلی نوبت دوم مدارس به روایت تصویر

بازدید از امتحانات داخلی نوبت دوم مدارس به روایت تصویر


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان صبح امروز محمد اشرفیان ، مدیر آموزش و پرورش شهرستان ‌، بهمراه مسعود ابراهیم‌زاده ، کارشناس آموزش متوسطه اول از روند برگزاری امتحانات داخلی مدارس مقطع متوسطه اول بازدید بعمل آوردند.