نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از امتحانات به روایت تصویر

بازدید از امتحانات به روایت تصویر


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان، مدیر، معاون آموزشی و کارشناس مسئول آموزش متوسطه این مدیریت صبح امروز از حوزه امتحانات نوبت دوم دبیرستان 17 شهریور و هنرستانهای آیت الله خاتمی، مرحوم حسن‌پور و فاطمه الزهرا بازدید بعمل آورده و روند اجرای آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.