اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازدید از از کلاس های تقویتی ویژه دانش آموزان در مدارس طرح جهادی .

بازدید از از کلاس های تقویتی ویژه دانش آموزان در مدارس طرح جهادی .


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان

در تاریخ 1400/05/20 با حضور مدیر آموزش و پرورش از کلاس های تقویتی ویژه دانش آموزان در مدارس طرح جهادی بازدید به عمل آمد .
تعداد 32 نفر از دانشجو معلمان طرح جهادی جهت برگزاری کلاس های تقویتی ویژه دانش آموزان بی بضاعت در مدارس سطح شهرستان سازمادهی شده اند که در روز های زوج به آموزش این گروه از دانش آموزان می پردازند.
این کلاس ها با مجوز ستاد کرونا و با جمعیت محدود در حال برگزاری می باشد و هدف این طرح جبران عقب ماندگی دانش آموزان در زمان برگزاری آموزشهای مجازی می باشد.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات