نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از آزمون ورودی مدارس ماندگار، فرهنگ و هوشمند

بازدید از آزمون ورودی مدارس ماندگار، فرهنگ و هوشمند


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان صبح امروز حمید ادبی ، معاون آموزشی بهمراه عباس نوین، مسعود ابراهیم زاده و مهدی فتوحی کارشناسان حوزه آموزش متوسطه و امتحانات این مدیریت از حوزه برگزاری آزمون ورودی مدارس ماندگار، فرهنگ و هوشمند بازدید کردند و ضمن تقدیر و تشکر از زحمات عوامل اجرایی حوزه ، روند برگزاری این آزمون را بررسی و ارزیابی کردند.