اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازدید از آزمایشگاه مرکزی مدارس اردکان

بازدید از آزمایشگاه مرکزی مدارس اردکان


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان؛

بازدید مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان از آزمایشگاه مرکزی مدارس

این بازدید به منظور بازسازی و تجهیز این آزمایشگاه صورت گرفت.

لازم به ذکر است در این بازدید محیطی معاون آموزشی ، عبداللهی کارشناس مسئول متوسطه دوم و هنرستان ها و خانم مروتی کارشناس ابتدایی هم حضور داشتند.

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات