اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازدید از اجرای طرح مدام در آموزشگاه حضرت مریم(س)

بازدید از اجرای طرح مدام در آموزشگاه حضرت مریم(س)


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان؛

بازدید مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان به همراه آقای محمدجواد شاکر عضو شورای شهر اردکان از اجرای طرح مدام در آموزشگاه حضرت مریم(س)

این طرح به منظور مشارکت دانش آموزان در اجرای امور مدرسه است که سال های زیادی است که این طرح در دستور کار آموزش و پرورش قرار گرفته است.
بر اساس این طرح دانش آموزان در یک روز از سال تحصیلی در نقش معلم و کادر مدرسه،وظایف آن ها و امور اجرایی مدرسه را بر عهده می گیرند.

شایان به ذکر است در این بازدید محیطی معاون آموزشی و فروغی کارشناس متوسطه اول هم حضور داشتند.

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات