نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدچهره به چهره مدیر ومعاون آموزشی اداره آموزش وپرورش ازدانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی دبیرستان نمونه آیت الله خامنه ای

بازدیدچهره به چهره مدیر ومعاون آموزشی اداره آموزش وپرورش ازدانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی دبیرستان نمونه آیت الله خامنه ای


گزارش تصویری روابط عمومی ازبازدید چهره به چهره مدیر ومعاون آموزشی اداره آموزش وپرورش بادانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی دبیرستان نمونه آیت الله خامنه ای وهمچنین شرکت در مراسم صبحگاه این آموزشگاه،با این توضیح که این جلسات به علت اهمیت ویژه  مقطع پیش دانشگاهی وانجام توصیه های لازم به دانش آموزان این مقطع می باشد.