نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدچهره به چهره رییس ومعاون آموزشی اداره با دانش آموزان پیش دانشگاهی دبیرستان شاهد سید الشهداء(ع)

بازدیدچهره به چهره رییس ومعاون آموزشی اداره با دانش آموزان پیش دانشگاهی دبیرستان شاهد سید الشهداء(ع)


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان :

صبح امروز دوشنبه مورخ 96/09/27 مدیر ومعاون آموزشی اداره آموزش وپرورش اردکان هرکدام به صورت جداگانه با دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی دبیرستان شاهد سیدالشهداء(ع)بازدیدی چهره به چهره داشتند مسئولین اداره آموزش وپرورش با بیان اهمیت مقطع پیش دانشگاهی توصیه های لازم را به دانش آموزان ارائه کردند سپس دانش آموزان به صورت جلسه پرسش وپاسخ نتیجه گیری لازم را نمودند.لازم به ذکر است از آنجایی که بدون مدرک پیش دانشگاهی واردشدن به برخی ازدانشگاه ها ازجمله دانشگاه سراسری عملی نمی باشدآگاهی از تاثیر مثبت نمرات نهایی واحتمالا تاثیر قطعی نمرات این دروس درسالهای آینده ایجاب می کند؛ ضمن تمرکزدانش آموزان بردوره کنکورتمامی آنان بتوانند مقطع پیش دانشگاهی را با نمرات خوب به پایان برسانند.