نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدمدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)ازمدارس برکت وخیام عقدا

بازدیدمدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)ازمدارس برکت وخیام عقدا


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

محمد پناه مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)و نماینده بنیادبرکت به همراه محمد اشرفیان مدیرآموزش وپرورش اردکان از دبستان برکت وخیام عقدابازدید به عمل آوردند. ایشان ضمن بازدیداز این دومدرسه،بسته های لوازم التحریر؛تحت عنوان هبه رهبری به دانش آموزان این دوآموزشگاه تقدیم نمودند.گفتنی است که بنیاد برکت وابسته به ستاداجرایی فرمان حضرت امام(ره)می باشد وتاکنون قرارداد ساخت 1500مدرسه برکت با8500 کلاس درس،ظرفیت 188هزاردانش آموزو اعتباری بالغ بر7هزارودویست میلیارد ریال با سازمان نوسازی،توسعه وتجهیزمدارس منعقد کرده است،فعالیت این نهاد بیشتر در روستاهاومناطق محروم کشور می باشد.