نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیددکتر دانافر از ستاد اسکان ومدارس مجری طرح اسکان در اردکان

بازدیددکتر دانافر از ستاد اسکان ومدارس مجری طرح اسکان در اردکان


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

دکتر دانافرمدیرکل آموزش وپرورش استان یزد به همراه هیئت همراه از ستاد اسکان ومدارس میزبان مسافران نوروزی درشهرستان اردکان بازدیدبه عمل آوردندواز نزدیک با مسئولین ستاد وهمچنین مسافران صحبت کردند واز میزان رضایت آنان آگاه شدند.