نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدازپایگاه انتخاب رشته کنکور

بازدیدازپایگاه انتخاب رشته کنکور


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

محمد اشرفیان مدیر اداره به همراه حمید ادبی معاون آموزشی از پایگاه های انتخاب رشته کنکور97 که در دبیرستان های 17شهریور وسید الشهداء(ع) تشکیل گردیده بود بازدید به عمل آوردند.دراین پایگاه ها مشاوران تحصیلی مدارس حضوردارندوبر اساس رتبه وعلاقه مندی دانش آموزان به رشته های درسی،انتخاب رشته صورت می گیرد.