اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

آگهی مزایده اجاره

آگهی مزایده اجاره


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

 

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان در نظر دارد اجاره تعدادی از املاک خود را از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال شمسی، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(www.setadiran.ir)  و با شماره مزایده (5099003948000016) به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

ردیف

مورد اجاره

نشانی

کاربری

قیمت پایه اجاره ماهانه (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ریال)

1

مغازه (لوازم ورزشی فعلی)

خیابان سعدی، جنب کانون شهید مدرس

تجاری

6850000

8220000

2

مغازه (دفتر فنی فعلی)

خیابان سعدی، جنب مرکز تحقیقات فرهنگیان

تجاری

7300000

8760000

3

مغازه (بنگاه املاک فعلی)

خیابان سعدی، جنب آموزشگاه سعدی

تجاری

12000000

14400000

4

مغازه (آرایشگاه فعلی)

خیابان سعدی، جنب آموزشگاه شرف

تجاری

6500000

7800000

5

مغازه (تعمیرات موبایل فعلی)

خیابان سعدی، جنب آموزشگاه شرف

تجاری

6500000

7800000

6

مغازه (قهوه فروشی فعلی)

خیابان سعدی، جنب آموزشگاه شرف

تجاری

6500000

7800000

7

مغازه (دفتر بیمه آسیا فعلی)

خیابان شهید رجایی

تجاری

8000000

9600000

8

مغازه (دفتر بیمه معلم فعلی)

خیابان شهید رجایی

تجاری

7000000

8400000

9

مغازه (دفتر فنی فعلی)

خیابان شهید رجایی

تجاری

6000000

7200000

10

مغازه (دفتر خدمات کاریابی فعلی)

خیابان شهید رجایی

تجاری

7700000

9240000

11

مغازه (لوازم التحریر فعلی)

خیابان شهید رجایی

تجاری

7100000

8520000

12

مغازه (کافی نت فعلی)

خیابان شهید رجایی

تجاری

9300000

11160000

13

مغازه (دفتر بیمه آسیا فعلی)

خیابان شهید باهنر، جنب دبیرستان آیت الله خامنه‌ای

تجاری

9000000

10800000

14

مغازه (دکوراسیون داخلی فعلی)

خیابان شهید باهنر، جنب دبیرستان آیت الله خامنه‌ای

تجاری

9000000

10800000

15

مغازه (عینک سازی قعلی)

میدان بسیج

تجاری

9700000

11640000

16

دفتر کلینیک فرهنگیان (بینایی سنجی فعلی)

میدان بسیج

تجاری

4350000

5220000

17

دفتر کلینیک فرهنگیان (مرکز مشاوره فعلی)

میدان بسیج

تجاری

2500000

3000000

18

دفتر کلینیک فرهنگیان (فیزیوتراپی فعلی)

میدان بسیج

تجاری

5800000

6960000

19

سالن (آشپزخانه فعلی)

بلوار شهید بهشتی، جنب هنرستان شهید صدوقی

تجاری

11500000

13800000

20

آموزشگاه سرچاه وراعون

روستای سر چاه وراعون

مسکونی

1400000

1680000

21

آموزشگاه نفیس آباد

روستای نفیس آباد

مسکونی

800000

960000

22

آموزشگاه حاج علی بیک

روستای حاج علی بیک

مسکونی

1200000

1440000

23

قسمتی از کانون امام خمینی (ره)

خیابان امام خمینی (ره)

تجاری

48000000

57600000

 

زمان انتشار در سایت : 01/05/1399  ساعت 08:00

تاریخ بازدید: 02/05/1399 لغایت 09/05/1399

مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 02/05/1399 ساعت 08:00 لغایت 13/05/1399 ساعت 19:00

زمان بازگشایی 15/05/1399 ساعت 08:00

زمان اعلام به برنده: 16/05/1399

 

توجه به موارد ذیل الزامی است:

1 . برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می‌باشد.

2 . کلیه اطلاعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعلان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می‌باشد.

3 . مبلغ پیشنهادی اجاره ماهانه می‌بایست نسبت به قیمت پایه از حیث عدد و حروف مشخص و بدون ابهام باشد.

4 . مبلغ تضمین شرکت در مزایده ده درصد قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید ضمانتنامه بانکی دارای اعتبار سه ماهه به آن مبلغ را در وجه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان اخذ کرده و تصویر آن را در سامانه بارگذاری نموده و اصل ضمانتنامه را به واحد تدارکات اداره تحویل نمایند.

5 . به پیشنهاداتی که فاقد ضمانتنامه یا دارای ضمانتنامه کمتر از میزان مقرر، مخدوش، مشروط و مبهم بوده و یا خارج از مهلت مقرر ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6 . ضمانتنامه برندگان اول، دوم و سوم مزایده تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان باقی خواهد ماند و چنانچه برنده مزایده ظرف مدت یک هفته از انعقاد قرارداد خودداری نماید، ضمانتنامه وی به نفع آموزش و پرورش ضبط و با نفر بعدی قرارداد منعقد خواهد شد. در صورتیکه برندگان دوم و سوم نیز ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ حاضر به عقد قرارداد نشوند، ضمانتنامه آنان نیز به نفع آموزش و پرورش ضبط خواهد شد.

7 . موارد اجاره فقط با کاربری ذکر شده در جدول فوق بصورت اجاره واگذار می‌شوند و شرکت کننده الزاماً باید دارای مجوز فعالیت معتبر و مرتبط با کاربری مورد مزایده از مراجع قانونی ذیربط باشد. (لازم بذکر است مغازه‌های جنب آموزشگاه شهدای فرهنگی بایستی مورد استفاده فرهنگی قرار گیرند)

8 . اسامی برندگان مزایده در وبسایت آموزش و پرورش اردکان به نشانی ardakanedu.ir منتشر خواهد شد.

9 . نفر اول مزایده می‌بایست ظرف مدت یک هفته نسبت به کسب رضایت کتبی مدیر آموزشگاهی که فضای مورد نظر در آن واقع شده اقدام نمایند. در غیر اینصورت قرارداد با ایشان منعقد نمی‌گردد و با نفر بعدی قرارداد منعقد خواهد شد.

11 . پرداخت کلیه هزینه‌های مزایده بر عهده برنده مزایده است.

12 . کمیسیون مزایده در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات ارائه شده مختار است.

13 . متقاضیان می‌توانند جهت دریافت نامه معرفی به بانک برای اخذ ضمانتنامه با شماره‌های 32229975 و 32229978 تماس حاصل فرمایند.

14 . علاقه مندان به شرکت در مزایده می‌توانند جهت ثبت نام بصورت آنلاین به سامانه ستاد به نشانی (www.setadiran.ir) و یا به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نمایند.

* جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مزایده با شماره‌های 32229975 و 32228775 تماس حاصل فرمایید.*

* تأکید می‌شود قیمت پیشنهادی و ضمانتنامه شرکت در مزایده در سامانه setadiran.ir ثبت و بارگذاری گردد.*


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات